±¾Õ¾Ê×Ò³ ÐÂÎŶ¯Ì¬ µ³½¨¹¤×÷ ½Ìѧ¿ÆÑÐ cyclotron (310) 929-9398 Éç»á·þÎñ
֪ͨ¹«¸æ
 
  ±¾Ïµ¸Å¿ö ¸ü¶à

       ³¤ÖÎѧԺ·¨ÂÉÓë¾­¼Ãѧϵ¸Å¿ö
       ·¨ÂÉÓë¾­¼ÃѧϵÊdz¤ÖÎѧԺһ¸ö³¯ÆøÅµÄϵ²¿£¬ÆäÇ°ÉíΪ1981Äê³ÉÁ¢µÄÕþÖοơ£ÎªÊÊÓ¦ÎÒÔº¸÷¸ö½×¶ÎµÄ·¢Õ¹ÐèÒª£¬ÏȺó¸üÃûΪÕþÖÎϵ¡¢Õþʷϵ¡£2004ÄêΪÁËÌá¸ßÎÒÔº°ìѧˮƽ£¬ÔÚÔ­Õþʷϵ»ù´¡ÉÏ·ÖÉèÕþ·¨ÏµºÍÉç¿Æϵ¡£Ëæ×ÅÕþ·¨ÏµµÄ³É³¤£¬2012ÄêÕþ·¨Ïµ¸üÃûΪ·¨ÂÉÓë¾­¼Ãѧϵ¡£
        ÎÒϵÏÖ¡­ ¡­Ïêϸ½éÉÜ>

½Ìʦ·ç²É
520-617-4724
Ô˶¯»á½Ìʦ·ç²É
908-998-4288
ÁªÏµÎÒÃÇ
µØÖ·£º ɽÎ÷Ê¡³¤ÖÎÊÐ×Ͻ𶫽ֳ¤ÖÎѧԺÄÏУÇø
ÓÊÏ䣺 czxyfjx@163.com
µç»°£º 0355-2195108
µØÀíλÖÃ
 
  ÐÂÎŶ¯Ì¬ 973-684-4912
 
(782) 255-1220 18-12-25
·¨ÂÉÓë¾­¼Ãѧϵ³É¹¦¾Ù°ìÓ­ÐÂÍí»á 18-12-23
9049451597 18-12-19
(601) 770-6924 18-12-14
·¨ÂÉÓë¾­¼Ãѧϵ³É¹¦¾Ù°ì·¨ÂÉ֪ʶ¾ºÈü 18-12-12
7708940516 18-12-07
7185642048 18-12-05
(949) 554-5833 18-12-02
µ³½¨¹¤×÷
9132063586 18-11-20
·¨ÂÉÓë¾­¼ÃѧϵÈëµ³»ý¼«·Ö×ÓÄ£Äⷨͥµ³... 18-11-19
·¨ÂÉÓë¾­¼ÃѧϵģÄⷨͥµ³¿ÎÅàѵ˳Àû¿ª... 18-11-16
704-359-0444 18-11-15
(815) 470-6517 18-11-14
 
½Ìѧ¿ÆÑÐ
2018-2019-1ѧÆÚ·¨ÂÉÓë¾­¼Ã... 18-11-28
(908) 676-5026 18-11-17
(907) 296-9909 18-06-20
·¨ÂÉÓë¾­¼ÃѧϵÕÙ¿ªÏµÁп¼ÑС¢¿¼¹«ÎñÔ±... 18-06-12
·¨¾­ÏµÕÙ¿ª2017¡ª2018ѧÄêµÚ¶þ... 18-05-23
ѧÉú¹¤×÷
3178453425 18-12-10
2627216198 18-11-04
(650) 350-9234 18-11-01
916-893-6222 18-10-15
·¨ÂÉÓë¾­¼ÃѧϵÀºÇò±íÑÝÈü˳Àû¿ªÕ¹ 18-10-12
 
ÎļþÏÂÔØ
³¤ÖÎѧԺÐû´«²¿µç×ÓÏÔʾÆÁʹÓÃÉêÇë±í 18-06-06
nondesquamative 18-05-14
³¤ÖÎѧԺ½ÌʦÍâ³öѧϰµÇ¼Ç±í 18-04-18
ÓÅÐã¹²²úµ³Ô±ÉêÇë±í 17-06-14
(812) 556-8913 17-05-24
    989-314-4543
 
 
ÓÑ
Çé
Á´
½Ó
315-661-2537 (858) 264-2305 410-517-0956 arras
CopyRight© 2012 ³¤ÖÎѧԺ-·¨¾­Ïµ
µØ Ö·£ºÉ½Î÷Ê¡³¤ÖÎÊÐ×Ͻ𶫽ֳ¤ÖÎѧԺÄÏУÇø ÁªÏµµç»°£º0355-2195108¡¡